Cyngor Tref Conwy Town Council

Hysbysiad Pwysig - Neuadd y Dref ar gau i'r cyhoedd


Sylwch fod gwaith adnewyddu ar waith yn Neuadd y Dref ar hyn o bryd o naill ben i’r adeilad i’r llall.
 
I’r perwyl hwn, bydd yr adeilad ar gau dros dro i’r cyhoedd o ddydd Mawrth, Chwefror y 7fed hyd at ddiwedd Mawrth. Gallai’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd dros zoom. Cysylltwch gyda’r swyddfa i dderbyn cyfrineiriau’r cyfarfodydd.
 
Rydym yn parhau i dderbyn archebion ar gyfer digwyddiadau neu briodasau sydd ar y gweill.
 
Ymddiheuraf ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra fodd bynnag mae’r gwaith adnewyddu’n rhan hollbwysig o ofalu am dreftadaeth Neuadd y Dref yn y dyfodol.
 
Cofion Gorau
 
Mrs Rachel Lees
Clerc y Dref...Yn ôl i'r rhestr.

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.