Cyngor Tref Conwy Town Council

Y Cyngor


Crëwyd Cyngor Tref Conwy ym 1974 ac mae’n cynnwys tref Conwy , Cyffordd Llandudno a Deganwy.

Ceir pum ward, sef Aberconwy , Castell , Marl , Pensarn a Deganwy - gyda 17 o Gynghorwyr yn eistedd ar y Cyngor Tref , yn gwasanaethu poblogaeth o tua 14,000.

Mae'r Cyngor yn cael ei arwain gan y Maer, sy'n gwasanaethu tymor o flwyddyn o ganol mis Mai ymlaen . Yn ystod eu cyfnod yn y swydd mae’r Maer yn mynychu llawer o ddigwyddiadau , y rhan fwyaf ohonynt yn elusennol ac yn codi arian ar gyfer elusennau lleol a ddewiswyd . Mae'r Maer hefyd yn Gwnstabl Castell Conwy .

Mae Cyngor y Dref yn cyfarfod bob pythefnos ar nos Lun i ystyried pob math o faterion sy'n effeithio ar y gymuned gan gynnwys ceisiadau cynllunio. Mae croeso i aelodau o'r cyhoedd arsylwi cyfarfodydd.

Yn bwysicaf oll, mae’r Cynghorwyr Tref yno i wrando ar drigolion.

Bob blwyddyn mae'r Cyngor Tref yn dosbarthu tua £ 20,000 i sefydliadau lleol ac elusennau cenedlaethol sy'n weithredol yn yr ardal. Ar ben hyn , mae grantiau yn cael eu dyfarnu i wyliau a digwyddiadau lleol.

Nod y Cyngor Tref yw annog trigolion i weithio gyda'i gilydd i gyflawni’r amgylchedd byw y maent yn ei ddymuno.

 

(Cyfieithiad i ddilyn yn fuan)

Standing Orders 

Standing Orders are available for public viewing by contacting the Town Clerk

If you would like a printed copy then it is available at 10p per page.

Freedom of Information Act

Conwy Town Council adopted the Model Publication Scheme on 15th December 2008. This scheme commits an authority to make information available to the public as part of its normal activities. The information covered is included in the classes of information as listed on the following document which can be downloaded. For more information Click here (coming soon)

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.