Cyngor Tref Conwy Town Council

Archif - 2022

2023-08-09 Shared Prosperity Fund

Shared Prosperity Fund

CBCC are seeking applications from community....

2023-07-17 Sesiynau Stori a Snac

Sesiynau Stori a Snac

Sesiynau Stori a Snac yn Llyfrgelloedd Conwy!

2023-06-16 Chwarae Allan 2023

Chwarae Allan 2023

Chwarae Allan in conjunction with FFIT Conwy.

2023-06-14 Sut fedrwn ni wella ein cymuned?

Sut fedrwn ni wella ein cymuned?

Rhannwch eich syniadau, cymerwch ran, gwnewch wahaniaeth

2023-06-14 Conwy River Festival 2023

Conwy River Festival 2023

Racing in Conwy Harbour & Bay / La La Rally

2023-06-14 Biannual Grant Application Funding

Biannual Grant Application Funding

Applications now being accepted for July 2023

2023-06-07 April 2022 Honorary Burgess

April 2022 Honorary Burgess

Councillor Vicky Macdonald

2023-06-07 April 2023 Honorary Burgess

April 2023 Honorary Burgess

Councillor Helen Roberts

2023-05-25 Mayoral Inauguration of Cllr Evie Roberts 2023

Mayoral Inauguration of Cllr Evie Roberts 2023

The Mayoral Inauguration was held at the Guildhall on Monday 22nd May 2023

2023-03-28 Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol

Beth mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ei gefnogi....

2023-02-07 Hysbysiad Pwysig - Neuadd y Dref ar gau i'r cyhoedd

Hysbysiad Pwysig - Neuadd y Dref ar gau i'r cyhoedd

Sylwch fod gwaith adnewyddu ar waith yn Neuadd y Dref ar hyn o bryd o naill ben i’r adeilad i’r llall.

2022-10-26 Community Skips - Deganwy

Community Skips - Deganwy

Conwy Town Council is providing skips at the following locations on the dates below....

2022-10-26 Community Skips - Llandudno Junction

Community Skips - Llandudno Junction

Conwy Town Council is providing skips at the following locations on the dates below....

2022-09-28 Rydyn ni'n Cyffordd Llandudno!

Rydyn ni'n Cyffordd Llandudno!

Dweud eich dweud ar ddyfodol Cyffordd Llandudno

2022-07-28 Conwy Reflections Morris Dancers

Conwy Reflections Morris Dancers

Conwy Town Council are proud to support Conwy Reflections Morris Dancers.

2022-07-05 RYDYN NI’N CARU CONWY!

RYDYN NI’N CARU CONWY!

Sut hoffem ni weld Conwy yn edrych yn y dyfodol?

2022-05-13 Notice of Uncontested Election

Notice of Uncontested Election

Aberconwy, Castell, Deganwy, Pensarn and Marl Ward

2022-04-06 The Queen’s Platinum Jubilee

The Queen’s Platinum Jubilee

Street Party/Event Grant Funding.

2022-03-18 Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad

Ethol Cynghorwyr Cymuned ar gyfer y Wardiau Cymunedol.

2022-03-17 Croeso I Dy Bleidlais

Croeso I Dy Bleidlais

Y Comisiwn Etholiadol - Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri Paid Colli Dy Gyfle.

2022-02-08 MR DAVID WILLIAMS (Major Retired.)

MR DAVID WILLIAMS (Major Retired.)

Conwy Town Council were very sad to say goodbye to a dear friend, our Parade Marshall, Mr David Williams.

2022-01-31 Honorary Bailies 2022

Honorary Bailies 2022

Due to the pandemic the Honorary Bailie ceremony was put on hold in 2020 and again in 2021.

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.