Cyngor Tref Conwy Town Council

Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol


Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Robin Millar AS yn cyflwyno

Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol

10:00 – 12:00 Dydd Gwener 31 o Fawrth
Neuadd Eglwys St Mary’s, Conwy

Beth mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ei gefnogi: Maent yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi pobl ifanc, seilwaith cymunedol a chymdeithasol, yr amgylchedd ac yn helpu gyda'r pwysau uniongyrchol o fewn cymunedau a achosir gan yr argyfwng Costau Byw.

Ydy un o'r themâu hyn yn berthnasol i'ch grŵp cymunedol, sefydliad neu elusen?

Dewch draw i weithdy ariannu y Loteri Genedlaethol i ddarganfod sut i wneud cais am arian a chlywed mwy am y rhaglenni y mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn eu cynnig. Bydd Swyddog Ariannu lleol penodol wrth law i ateb eich cwestiynau.

I RSVP ar gyfer y digwyddiad cysylltwch â swyddfa Robin Millar AS: email@parliament.uk...Yn ôl i'r rhestr.

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.