Cyngor Tref Conwy Town Council

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth brys pellach tan 31 Awst 2021 ar gyfer busnesau sy'n parhau i fod ar gau neu sydd wedi cael eu heffeithio'n negyddol sylweddol gan gyfyngiadau a ddangosir drwy lai o drosiant o 60% neu fwy o’i gymharu â’r cyfnod cyfatebol yn 2019 neu gyfatebol.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021.

Cliciwch yma am Cylchlythyr Busnes Cymru...Yn ôl i'r rhestr.

© 2021 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.